polityka jakości i środowiska

Podstawą wszystkich działań podejmowanych przez całą załogę Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „OL-GAZ” Sp. z o.o. jest dbałość o jakość naszych usług oraz spełnienie oczekiwań naszych klientów. Podejmując wszystkie działania analizujemy ich wpływ na środowisko uznając, że najwyższym naszym dobrem jest otaczające nas środowisko naturalne.

Zarząd Spółki wraz z całą załogą Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „OL-GAZ”  Sp. z o.o. dba o to, aby jakość świadczonych usług oraz oddziaływanie na środowisko było zgodne z obowiązującymi przepisami, jak również deklaracjami stawiającymi wyższe wymagania niż przepisy, co stanowi podstawę do ciągłego doskonalenia i zapobiegania negatywnym wpływom na środowisko.
 
Przyjęta polityka realizowana jest poprzez dążenie do osiągania celów jakościowych 
i środowiskowych. Realizujemy to przez stosowanie monitoringu realizacji świadczonych przez nas usług, aby wyeliminować przyczyny powstawania potencjalnych niezgodności, szczególnie tych mogących mieć negatywny wpływ na środowisko.
Zobowiązujemy się jednocześnie do spełniania wymagań i ciągłego doskonalenia skuteczności przyjętego Systemu Zarządzania zgodnego z normami  PN-EN ISO 9001:2009 i EN ISO 14001:2004
 
Niniejsza polityka i zobowiązania w niej zawarte są wdrożone, znane i propagowane wśród całej załogi Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „OL-GAZ” Sp. z o.o.
 
Polityka ta jest udostępniana publicznie.
 
Pełna realizacja przyjętej przez nas polityki stanowi dla Przedsiębiorstwa Wielobranżowego "OL-GAZ" Sp. z o.o. podstawę do zrównoważonego rozwoju
 
PREZES ZARZĄDU
Michał Jakóbczak
Włocławek, maj 2012 r.