o firmie

Nazwa OL-GAZ większości z nas kojarzy się przede wszystkim z dystrybucją wody. Nic dziwnego, w upalne wiosenne czy letnie dni pracownicy spółki rozwożą po terenie Zakładów do 1600 butelek „Krystynki", do 500 butelek innych wód i ok. 100 kilkunastolitrowych galonów z wodą Eden. Ale rzecież dystrybucja wody tylko jeden z zakresów działalności OL-GAZU.

Spółka rozpoczęta działalność 1 października 1994 roku. Powstała w ramach szeroko zakrojonej restrukturyzacji ANWILU na bazie dawnych działów zaopatrzenia i gospodarki magazynowej, a dokładniej rzecz ujmując na bazie Działu Gospodarki Pozaoperacyjnej, w gestii którego było wówczas część magazynów, wagi, zakładowe stacje CPN.
 
W chwili powstawania spółki ANWIL posiadał w niej 20% udziałów, ok. 30% posiadały Związki Zawodowe, reszta była w rękach pracowników. Dziś wygląda to nieco odmiennie, bowiem w 2003 roku spółka odkupiła od ANWILU jego udziały, tak więc właścicieli jest obecnie dwóch: Związki Zawodowe działające w ANWILU i załoga firmy.
 
Na czele spółki od samego początku stoi dwuosobowy zarząd w składzie: Michał Jakóbczak Prezes Zarządu i Benedykt Gerwatowski, Wiceprezes. A w spółce zatrudnionych jest w sumie 36 osób.
 
Działalność OL-GAZU podzielić można na dwa podstawowe obszary: handlową i usługową, choć oba te zakresy zazębiają się dość znacznie. Bazą do tej działalności są posiadane magazyny.
 
I tak, pierwszy z nich to magazyn olejów i smarów, z możliwością przechowywania także innych niebezpiecznych substancji jak choćby farby i rozpuszczalniki. Z tą działalnością handlową (zakupem i przechowywaniem) wiąże się działalność usługowa w postaci usług smarowniczych serwowanych dla części nawozowej przedsiębiorstwa. Wszystkie urządzenia wirujące w Zakładach Amoniaku i Saletry, wymagające smarowania są pod całodobową opieką smarowników z OL-GAZU. Podobnie jest w obszarze infrastruktury dawnego kopmpleksu energetycznego. Firma świadczy także usługi w zakresie regeneracji olejów, a konkretnie ich filtrowania. Od pewnego czasu zmieniły się bowiem zasady użytkowania olejów i smarów. Obsługa maszyn nie polega już tylko na okresowej wymianie oleju na nowy, ale jego oczyszczanie i ponowne użycie, dopóki nie straci swoich właściwości fizyko-chemicznych np. lepkości. OL-GAZ dysponując dwoma agregatami filtrującymi zapewnia takie usługi dla całego przedsiębiorstwa oraz na zewnątrz. Przy takiej operacji dokonywane są rzecz jasna na bieżąco analizy parametrów oleju, zwłaszcza badanie jego klasy czystości.
 
Kolejna działka w działalności OL-GAZU to zakup i magazynowanie wszelkiego rodzaju gazów technicznych w butlach. Z tej usługi korzysta nie tylko ANWIL i spółki zlokalizowane w jego obszarze, ale także w pełnym zakresie firmy zewnętrzne, wykonujące okresowo prace na rzecz ANWILU. Posiadanie „pod ręką" wyspecjalizowanego dystrybutora gazów znacznie ułatwia im pracę na „obcym" terenie.
 
Jeszcze inną domeną działalności OL-GAZU jest magazynowanie wszelkiego rodzaju odpadów. Kiedyś był to jedynie tradycyjne złomowisko, dziś jest to składowisko różnego rodzaju surowców wtórnych: tradycyjny złom, a jakże, ale segregowany na zwykłą stal i metale bardziej szlachetne. A do tego makulatura, guma (np. zużyte ogumienie), drewno, folie i inne wyroby z tworzyw sztucznych, szkło, zużyte akumulatory. Wszystkie te materiały gromadzone w specjalnie przygotowanych do każdego rodzaju surowca tzw. zasiekach są odbierane od użytkowników, składowane i przekazywane specjalistycznym firmom zajmującym się ich utylizacją. Oczywiście z zachowaniem wszelkich norm z zakresu ochrony środowiska wynikających z posiadanych uprawnień i zezwoleń, z pełną dokumentacją obrotu tymi surowcami.
 
Dystrybucja wody, a w zasadzie całej gamy wód to, jak wspomnieliśmy na początku najbardziej widoczna sfera działalności OL-GAZU. Spółka ma podpisaną umowę ajencyjną z firmą „Eden" i świadczy usługi w zakresie zakupów, magazynowania i dystrybucji tej wody nie tylko na obszarze ANWILU, ale wielu firm i instytucji na znacznym obszarze naszego województwa, praktycznie w promieniu ok. 60 km od Włocławka. Codziennie, zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem, wyjeżdża z OL-GAZU samochód ciężarowy z kilkunastolitrowymi butlami wody do dystrybutorów jadąc do Ciechocinka, Aleksandrowa, Rypina, Lipna, Kutna czy Chodcza. Inna ekipa zaopatruje „anwilowe" wydziały i komórki w wodę w butelkach -popularną „Krystynkę, ale też „Żywiec", „Ostromecką", „Cisowiankę" itp. W okresie upałów tej wody wypijamy codziennie mnóstwo... bywa że samej „Krystynki" idą dwie palety - 1600 sztuk.
 
Jeśli chodzi dalej o handel to zakup i dystrybucja odczynników chemicznych do laboratoriów oraz sprzedaż wody zdemineralizowanej.
 
I kolejna sfera usług spółki OL-GAZ - wagi. Cztery wagi (trzy usytuowane przy bramach wjazdowych i jedna przy bramie nr 5, wyjazdowej) są własnością spółki, która serwuje tę usługę na rzecz ANWILU. Wagi są ze wszechmiar nowoczesne, elektroniczne o udźwigu 60 ton. Wpięte są w sieć elektronicznych systemów księgowania i ewidencjonowania przepływu towarów.
 
Biorąc pod uwagę wielkość zatrudnienia, OL-GAZ to nieduża firma, ale przyglądając się zróżnicowanemu zakresowi jej działalności nie sposób nie wysnuć wniosku, że jest to spółka niezwykle przydatna, doskonale wkomponowana w mechanizm funkcjonowania wielkiego organizmu przemysłowego jakim jest ANWIL. 

Get Adobe Flash player