oferta usługowa

W ramach naszej oferty prowadzimy usługi: :

  • ważenia na wagach samochodowych elektronicznych 60 T
  • gospodarki smarowniczej, monitoringu maszyn i urządzeń, filtracji układów olejowych
  • odbioru i gromadzenia odpadów do utylizacji zgodnie z posiadanymi kodami odpadów i zezwoleniami Wydziału Ochrony Środowiska